Anura

Un ANUR és un amfibi sense cua que es caracteritza per ser un excel·lent controlador de plagues. L’anur és silenciós, eficaç i respectuós amb el medi, en la seva tasca. Tres valors que també compartim des de la nostra empresa.

Des d'Anura Montseny apostem per un Control Integrat de Plagues. Un Programa d’aquestes característiques, no és una reacció a un problema, sinó que és un procés a llarg termini: avalua les actuacions fetes i permet tenir les plagues sota control.

A Anura Montseny analitzem amb criteri la situació: l’entorn, les condicions ambientals, les instal·lacions, els processos i la maquinària a utilitzar, així com també, el recorregut dels productes o la procedència d’aquests. Sempre prioritzem i promovem la prevenció  per evitar plagues a partir de mesures de sanejament, del medi, control d’estructures i edificis, exclusió de la plaga, ús de mesures correctores i assessorament en estratègies educatives per a evitar la proliferació d’aquestes.
Tanmateix, a vegades, és necessari combatre les plagues de manera activa amb l’ús  de productes biocides. Seran utilitzats de manera racional, i sense causar perill per al medi, les persones i/o els animals. S’empraran els productes menys perillosos amb la tècnica d’aplicació que comporti un menor risc. Sempre s’usarà la mínima quantitat de producte, la que asseguri els màxims llindars de seguretat.

Els nostres col·laboradors experts en APPCC, seguretat en la indústria alimentària, i empreses del sector de control de plagues amb més de 30 anys d’experiència  ens asseguren el millor resultat.

Anura Montseny és una empresa homologada pel departament de sanitat de la Generalitat de Catalunya amb el numero de ROESP 0309CAT-SB