Desratització

Dins els rosegadors tenim bàsicament tres espècies que son: la rata comuna (Rattus Novergicus), rata negra (rattus rattus), o ratolí domèstic (Mus Musculus).

Danys i problemàtica sanitària: les rates i ratolins són rosegadors. Per tant, com bé indica el seu nom, sempre estan rosegant. Aquest fet és un problema perquè poden malmetre qualsevol tipus de material i causar importants danys i pèrdues tant en negocis com en cases particulars. A més, a través de l’orina, els excrements, les puces o les mateixes rosegades, les rates poden transmetre malalties infeccioses tant a l’home com als animals domèstics i provocar: la pesta, Febres, Tifus, La triquinosi, Hantavirus, Salmonel.losi, Leishmaniosi, Toxoplasmosi,

En aquest cas Anura Montseny aposta pel control integrat de plagues. Estudiarem l’entorn i els edificis afectats, proposarem mesures correctores per evitar entrades. Avaluarem la problemàtica, farem monitoratges per seguir rastres, i formarem i educarem l’usuari sobre la importància dels canvis de conducta per tal de contribuir al control de la plaga. Si cal utilitzarem trampes físiques i productes anticoagulants d’última generació, que podem aplicar en presència de persones gràcies a sistemes de seguretat.  Seguirem de manera personalitzada el tractament realitzat, fins a la solució del problema.

En edificacions que estiguin en espais oberts i especialment properes a les valls, o als parcs del Montseny i del Montnegre es donarà prioritat a  fer tractaments sense productes rodenticides, a fi de mirar de no pasi a depredadors de rosegadors afectats.