Tractament de tèrmits

 TÈRMITS

El subsòl és ple de tèrmits, el lloc que ocupen els edificis dels pobles abans eren boscos, i que un cop tallats els arbres,queda molta fusta residual al subsol, les termites s’alimenten d'aquesta fusta i és quan aquesta comença a ser escassa la busquen dins les edificacions.

El tèrmit pot alimentar-se des de la fusta estructural d’una casa,( bigues, entarimats, bastiments, encavallades, finestres, etc...) fins a posar en perill la seguretat de la mateixa. També poden malmetre mobles, paper, llibres, cartró, fins i tot altres teixits.

                Tractament de tèrmits, termites, control de plagues, termita subterrànea

Segons estudi previ de la fusteria estructural, decorativa i funcional podrem actuar de diferents maneres, o bé amb tractament químic utilitzant tècniques d’injecció del producte dins la fusta o de imprimació fins aconseguir l’eliminació de la plaga i poder garantir que durant uns quants anys no tornarà a ser atacada, o bé utilitzar la tècnica d’inhibidors, que es basen en la inhibició de la síntesi de la quitina que ens permetrà acabar de soca-rel amb les colònies de termites.

En àmbits rurals no hem d’oblidar que les termites tenen una funció molt  bona en el medi ja que generen un substrat molt ric lliure de fusta residual que ajuda als boscos, i per tant per Anura Montseny, també serà un aspecte a tenir en compte a l’hora de tractar.