Localitzacions de nius de Vespa Velutina Nigritorax al Baix Montseny

Les localitzacions dels nius a la zona del Baix Montseny, han estat molt diverses i algunes sorprenents.

En quant a la varietat d'arbres la majoria dels nius detectats han estat en Platanus, i Pollancres a molta alçada, però també hem localitzat nius en Verns, Alzines, Roures, i Pins. Altres localitzacions han estat en arbustos a 50 cms del terra i dins el pati d'una casa al costat de l'Hospital de Sant Celoni, o al terra,  sota una caixa de cartró dins també del pati d'una casa. En quant a nius primaris s'han detectat diversos en ràfecs de cases, i fins i tot dins una caixa d'abelles. 

niu de vespa velutina nigritorax en un arbust del jardí d'una casa a Sant CeloniNiu de vespa velutina nigritorax en un pollancreNiu de vespa velutina nigritorax en un roureniu de Vespa Velutina en un Pi,

Fotografíes d'Antoni Armengol (controldeplagues.cat  vespavelutina.cat)

Més informació sobre control de la Vespa velutina a https://vespavelutina.controldeplagues.cat

Antoni Armengol i Coll