Nius de Vespa velutina, refugi de rosegadors.

 

Durant aquest 2018 hem tingut unes quantes sorpreses en despenjar vespers i estudiar-los. És el cas d’un vesper secundari agafat sota d’un cobert, entre Canada Parc i La Baronia al terme municipal de Vallgorguina.

Tenia l’entrada natural del vesper, una mica més oberta i trencada, no es detectava activitat, i en obrir-lo de seguida es fa evident l’inconfusible  olor a orins de ratolí, i es va poder observar com la majoria de galetes del niu estaven rosegades, (recordem que el material de construcció és cel·lulosa), però no desfan tot el pis o galeta, sinó que en deixen la part on estan ubicats els meconis deixats per les vespes. El material rosegat s’ha fet servir per fer-se el jaç del niu. Excrements del ratolí, Vespes mig menjades,  glans mig rosegats, on vespes rosegades, han estat algunes de les restes de l’interior del vesper de velutina.

En definitiva que aquets vespers tant ben protegits del fred i de depredadors, també els fan servir de refugi aquets petits rosegadors dels nostres boscos.

Restes de Apodemus sylvaticus, Ratolí de bosc, dins un niu de vespa velutinaAprofitament del niu de Vespa velutina com a casa per uns ratolins de bosc

Podem observar restes d'aglans rosegats i excrements del ratolí, i amb el niu obert podem observar com es va fer el jaç, amb el mateix material de l'interior del niu. Fotografies d'Antoni Armengol.

 

Antoni Armengol i Coll, 2019.