Resum de dades de nius de Vespa velutina al Baix Montseny II, 2018

 

 

Aquest 2018 hem pogut fer un bon seguiment de molts vespers, mesurar les alçades, determinar tipus de ubicació que han triat per fer-lo, si han estat neutralitzats o no, quina mida fan, despenjar-ne i analitzar-los.
També com en el 2017 hem fet el seguiment tant dels nius neutralitzats i no despenjats, com dels localitzats quan ja no tenien activitat, a fi de determinar el moment en què les Mallerengues Carboneres decideixen trencar-lo per accedir a les larves i pupes que queden dins.

En els quadres següents tenim un resum de les ubicacions i (alçades,Quadre Q1), i diferències en percentatge per tipus de suport, cal recordar que aquestes dades son sobre els vespers detectats, que segurament tenim molts nius amagats que mai localitzarem.

Segurament la diferència real de vespers ubicats entre arbres que els cau la fulla i els que no els cau, no és la mateixa que a les dades recollides, simplement es que uns son molt més fàcils de localitzar que d’altres.

Quadre Q1

         Ubicació

Alçada en

  metres

   Percentatge  % de

              total

                 Seguiment sobre 148 nius

Vegetació

<1

6

Romegueres, Arbust

Frondoses

<15

30

Roures, Alzines, Verns, Oms, pollancres, platanus.

Frondoses

>15

43

Roures, Platanus, pollancres, Oms.

Resinoses

<15

4

Pins, Avets

Resinoses

>15

2

Avets

Fruiters

<4

2

Cirerer, Caqui

Marges

<2

2

Al costat de camins transitats

Terra

 

1

Enterrat

Construccions

 

10

Cases, Ponts, Antenes de comunicacions, Coberts,

 

          Quadre Q2

Ubicació de més a menys quantitat

%

 

  Ubicació de més a menys quantitat

%

Roure

25

 

Alzina

2

Platanus

25

 

Avet

2

Pollancre

15

 

Antena de comunicacions

1

Arbust (1-2 metres d’alçada)

5

 

Pont (AVE)

1

Pi

4

 

Fals sostre

1

Ràfec de cases

4

 

Terra

1

Acàcia

3

 

Romeguera

1

Cobert

3

 

Lledoner

1

Marge

2

 

Om

1

Fruiters

2

 

Vern

1

 

 

Niu de Vespa velutina enganxat al tronc d'un avet, Santa maria de PalautorderaNiu de Vespa velutina amb degradació. Niu de Vespa velutina en un pi, control vespa velutina

 Vespers en el tronc d'un Avet, un Pi, i sota un viaducte de l'Ave. Fotografíes d'Antoni Armengol

 

Antoni Armengol i Coll   2019