Retirats dos nius de Vespa velutina Nigrithorax, a Riells i Viabrea. 08/08/2017

Aquets últims dies hem retirat un parell de vespers de Vespa velutina nigrithorax a Riells i Viabrea. Un cop detectats els vespers i identificats com de Vespa velutina nigrithorax, l’ajuntament de Riells i Viabrea, ha respost ràpidament i amb coherència,per procedir a la seva eliminació i així evitar possibles danys, i expansió per part d'aquets dos vespers.

 Els vespers  estaven en  situacions molt diferents. El primer vesper  suposava un risc molt alt per a les persones que viuen a la casa on era,  ja que estava dins una finca particular a 5 metres de la casa, a sota d’una caixa mig camuflada de vegetació, al mateix terra. Una puntada de peu a la caixa, intentar retirar-la amb les mans, o un cop amb una desbrossadora,  podría suposar sortir-ne molt mal parat.

  Fotografíes de Judith Armengol i Tarridas


L’altra vesper estava situat a dalt d’un roure a uns 6 metres d'alçada. Un vesper de mides encara contingudes, però ple d’activitat, amb unes 1500 vespes.  El perill dels vespers que estàn en d’alçada, es que es despengin quan tenen activitat. Al agafar volum, els vespers, incrementen el pes i moltes vegades les branques es trenquen i els vespers cauen, llavors totes les vespes surten molt excitades i si alguna persona està a prop pot patir-ne les conseqüències, en tenim l’últim exemple a Galícia a la platja de Poio.  Per tant es importantíssim a banda dels motius que hem parlat en altres articles, que els vespers localitzats es despengin el mes aviat possible. Sobretot en nuclis urbans.  Dels pitjors accidents registrats per Vespa velutina, han estat en alguna d’aquestes dues situacions.

La situació del vesper del terra pot voler dir que, pot ser consequència de la falta de depredadors?, si aquests vespers evolucionen, pot ser que cada any s'incrementi el percentatge dels que estàn fets al terra o a molt poca alçada en matolls, tanques verdes... Caldrà doncs estar atents i personalment ja he enviat propostes a propietaris forestals, ajuntaments, empreses de jardineria, perquè incorporin protocols de vigilància abans de fer una feina de poda, desbrossament o tala. També no perdem de vista colectius com els pagesos, o activitats a l'aire lliure.

Quan algú detecti un vesper, es molt important notificar-ho o bé a una empresa especialitzada en la retirada de nius de Vespa velutina o bé a l’ajuntament corresponent perquè en gestionin la retirada. També podem aprofitar a participar a l'APP VESPAPP de participació ciutadana, enviant fotografíes de les vespes o els nius per a la seva geolocalització, i on també tenim informació per a poder identificar correctament  Vespa velutina. La nula implicació de l'administració a més genera incertesa i en propicia l'expansió, els apicultors en no tenir recolsament es comencen a desesperar i fa que alguns intentin fer actuacions, sense tenir prou coneixements ni equips de protecció.

I sobretot recordem que  Vespa velutina en situació de vol o quan cerca menjar o aigua, es mostra molt més tranquila amb els humans que la vespa comuna, però es molt important no posar-nos mai a sota de vespers que estiguin penjats, i ni acostar-nos als que poguem detectar a terra, en marges, o arbres baixos, les vespes podrien interpretar que les volem atacar i prendrien la iniciativa elles. I encara menys, intentar destruir o recollir un vesper per compte propi, les tasques de retirada suposen un risc molt alt de patir picades i no n’hi ha prou amb la protecció dels equips que fan servir els apicultors, ja que el fibló de la vespa fa uns 6mm de llarg.

Més informació a https://vespavelutina.controldeplagues.cat

Antoni Armengol i Coll