Supella Longipalpa espècie invasora?

Des de fa uns dies només es parla d’una “nova” espècie de panerola detectada.Sembla ser en un restaurant de Barcelona. L’insecte en qüestió es diu Supella Longipalpa, i es va detectar a Europa per primera vegada als voltants del 2004, el seu lloc d’origen és el  continent Africà, i de mica en mica va afegint territori al seu currículum.
Des d'Anura Control de Plagues, ja n’hem parlat altres vegades, no és una novetat el que un insecte apareix molt lluny del seu lloc d’origen. Cada vegada s’incrementa més la quantitat d’espècies en que això passa i passarà, principalment degut a la gran quantitat de mitjans de transport, tant de  persones, com de mercaderies, que contínuament enllacen totes les parts del món. I els insectes, un cop aquí s’adapten sigui per les condicions de les edificacions on a l’hivern no hi fa fred, o per l’anomenat canvi climàtic, amb períodes de molt fred cada vegada més curts, o hiverns amb temperatures més suaus.
Tot i que des d’Anura creiem que en alguns casos no hi ha motiu d’alarma, si que creiem que cal prendre mesures per mirar de minimitzar aquest risc, ja que algunes d’aquestes espècies fora del seu territori es comporten com a espècies invasores, i n’eliminen d’autòctones.  Com es el cas de la formiga argentina,  o el malauradament conegut cargol poma. I una d’aquestes mesures és que si avisem a una empresa de control de plagues, abans d’aplicar productes per iniciativa pròpia, potser podrem detectar amb més immediatesa una espècie invasora, i minimitzar el risc d’infestació. Aquest punt és important tenir-lo clar ja que una persona que no coneix l’insecte a fons el pot confondre per un altre espècie, (no donar-se que està davant d’una espècie invasora). Si aquesta persona comença a comprar productes per tractar-la, segurament a banda de que potser no se’n sortirà, hem perdut l’oportunitat de que una empresa especialitzada, la identifiqui, i per tant començar a mirar que passa. I quan més temps passa, més facilitat tindrà  per expandir-se per el nou territori.