Vespa velutina i virus de les ales deformades, DWV (Deformed Wing Virus).

 

Aquest 2018 també ha estat un any de sorpreses en dos dels vespers que hem tingut en observació durant diversos mesos.  I es que hem pogut observar el naixement de diverses vespes amb el que segurament és el virus de les ales deformades DWV, (Deformed Wing Virus), associat a la varroa.

Una de les vespes que hem pogut observar des del moment del naixement, ens ha donat diverses dades, una que ni la reina ni les obreres l’han fet fora del vesper, un altra es que ha viscut 30 dies, quasi els mateixos que les vespes sanes, durant aquets dies ha participat en tasques dins el vesper, i ha estat alimentada per les larves i cuidada per les altres vespes.

Vespa velutina i virus de les ales deformades, control vespa velutina

Fotografia de la vespa amb les ales deformades, foto d'Antoni Armengol

 

Antoni Armengol i Coll, 2019