Termita de la fusta seca

Kalotermes Flavicollis, (Termita de la fusta seca)

Termiter, Kalotermes Flavicollis, termita de la fusta seca, Tractament Termites,

Les temperatures, d'aquest octubre fa que els tèrmits es mantinguin més actius del que seria habitual per l'època, en aquest cas la Kalotermes Flavicollis una termita que fa colònies de pocs individus (1000-1500 tèrmits) si la comparem amb la termita subterrània, que pot ser de milions.