captura de vespa velutina

Monitoratge per reines i obreres de Vespa velutina nigrithorax al Baix Montseny el 2017

Aquest es un resum de la meva experiència personal amb diferents trampes i atraients per a la captura de Vespa velutina nigrithorax. En el marc del Control integrat de Vespa velutina, per ajudar a empreses i municipis a fer-ne una gestió responsable i professional.