control de plagues

Localitzat niu primari de Vespa velutina nigrithorax a sant Celoni 27/06/2017

Avui ha estat un altra jornada, amb emocions contraposades. Content, perquè després d’observar trajectòries de vol de Vespa velutina a la llera del Pertegàs i amb una mica de intuïció, he pogut  localitzar un vesper primari i eliminar-ne l'activitat. Hem evitat que es transformi en un vesper secundari.  Per altra banda enfadat, ja que crec que aquest vesper es d’una reina sortida del vesper del Pertegàs de l’any passat i que després de detectar-lo i tenir-ne constància els agents rurals no varen eliminar-lo, o gestionar que algú l'eliminés.